Proba 3 zvona u crkvi Duboševica nakon ugradnje moderne elektroničke kontrole .